Csavartakaró


Csav.Tak Sonoma 0285

Csav.Tak A.Fenyő 0284

Csav.Tak Akác 2140

Csav.Tak Alu 5067

Csav.Tak Amerikai Cserko 2146

Csav.Tak Bézs 0325

Csav.Tak Cseresznye 7061

Csav.Tak Csoki Bükk 7455

Csav.Tak Éger 7043

Csav.Tak Fehér 1110

Csav.Tak Fekete 2110

Csav.Tak Fenyő 7145

Csav.Tak Ferra Tölgy 2125

Csav.Tak Juhar 7071

Csav.Tak Lila 5143

Csav.Tak M. Tölgy 7523

Csav.Tak Mahagoni 2185

Csav.Tak Narancs 5292

Csav.Tak Natúr Tölgy 7520

Csav.Tak Nyír 7156

Csav.Tak Piros 9032